ارتباط مستقیمـ با مدیر کل
ایرج مصطفوی 33453712-023
ترجمه سایت به زبان های دیگر

آمار و اطلـاعات جوى استان >> آخرين مقادير بارش به وقوع پيوسته در استان سمنان

  ګزارش بارندګی(شماره65) لغایت 97/7/14
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  ګزارش بارندګی(شماره64) لغایت 97/7/12
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  ګزارش بارندګی(شماره63) لغایت 97/7/11
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  ګزارش بارندګی(شماره 62) لغایت 97/7/3
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  ګزارش بارندګی(شماره61)لغایت 97/7/2
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  ګزارش بارندګی(شماره60)لغایت 97/7/1
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  ګزارش بارندګی(شماره59)لغایت 97/6/31
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  ګزارش بارندګی(58) لغایت 97/5/29
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی(57) لغایت97/5/24
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره56)لغایت 97/5/23
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی(شماره55) لغایت 97/5/21
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره54) لغایت 97/5/20
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره53)لغایت 97/5/18
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره52) لغایت 97/5/17
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره51) لغایت 97/5/16
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره50) لغایت 97/5/15
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره49) لغایت 96/5/13
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره48)لغایت 97/05/11
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره47)لغایت 97/05/03
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره46) لغایت 97/5/2
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شمار45) لغایت 97/3/30
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره44) لغایت 97/3/28
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره43) لغایت 97/3/27
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی شماره(42)لغایت97/3/24
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره41)لغایت 97/03/23
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره40) لغایت 97/3/21
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره39)لغایت 97/03/20
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره38)لغایت 97/03/13
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره37)لغایت 97/03/12
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  گزارش بارندگی (شماره36)لغایت 97/09/10
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

28   27   26   25   24   23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

اداره كل هواشناسى استان سمنان
صفـحـه اول | تماس با ما | نقشه سايت | سامانه داده های هواشناسی | RSS | طراحى و پشتيبانى: شركت شبكه نگاه
استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.
a