اطلـاعيه ها و اخطاريه ها

  اطلاعیه جوی 97.7.19
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود امواج ناپایدار تراز میانی جو بتدریج از بعد از ظهر امروز افزایش ابر و در نواحی شمالی استان بارشهای پراکنده و از فردا تا اواسط هفته آینده با شدت و گستره فعالیت بیشتردر سطح استان،...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه هواشناسی کشاورزی مورخ 1397/07/12
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  اخطاریه 97.7.12
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 35 مورخ 11/7/97 و براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با تقویت فعالیت سامانه بارشی و نفوذ تدریجی توده هوای سرد از بعد از ظهر فردا تا یکشنبه، در غالب نقاط و با شدت بیشتر در نواحی شمالی و کوهستانی،...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.7.11
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود امواج ناپایدار بارشی به استان از بعد از ظهر امروز و فردا، افزایش ابر و در نواحی شمالی و ارتفاعات، بارشهای پراکنده رگباری گاهی با رعدو برق و وزش باد پیش بینی می شود. با...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه هواشناسی مورخ1397/07/08
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه هواشناسی مورخ1397/07/05
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  اخطاریه 97.7.1
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با عبور امواج ناپایدار از استان بتدریج ازامروز تا سه شنبه در برخی ساعات افزایش ابر و در غالب نقاط و با شدت بیشتر در نواحی شمالی و ارتفاعات، بارشهای رگباری، رعدو برق و وزش باد شدید و در نواحی...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه 97.6.27
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 32 مورخ 97/6/26 و براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود سامانه بارش زا و نفوذ پرفشار سرد شمالی به استان از امروز تا شنبه در برخی ساعات افزایش ابر، بارشهای رگباری، رعدو برق و وزش باد شدید خواهیم داشت.این...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.6.26
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با نفوذ جریانات پرفشار یه استان از فردا تا شنبه دمای هوا بتدریج بین 5 تا 8 درجه کاهش خواهد یافت. همچنین طی این مدت با گذر جریانات ناپایدار از استان در برخی ساعات افزایش...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی97.6.10
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، طی امروز و فردا در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر و و وزش باد شدید (در نواحی جنوبی و شرقی استان با گرد و خاک) و در ارتفاعات و نواحی شمالی بارشهای رگباری گاهی با رعد وبرق و از ساعات...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.5.28
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، بتدریج از بعد از ظهر امروز تا دوشنبه افزایش ابر، وزش باد شدید (در برخی نقاط همراه با گرد و خاک) و درارتفاعات و نواحی شمالی استان بارشهای رگباری گاهی با رعد و برق پیش بینی می...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.5.21
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، از امروز تا دوشنبه در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر در ارتفاعات و نواحی شمالی بارشهای پراکنده رگباری گاهی همراه با رعد وبرق پیش بینی می شود. از امروز تا پایان هفته در برخی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه 97.5.17
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، طی امروز و فردا در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر و در ارتفاعات شمالی بارشهای پراکنده رگباری و طی روزهای جمعه و شنبه با تقویت فعالیت سامانه بارشی به ویژه در نواحی شمالی...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه 97.5.14
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 26 مورخ 11/5/97 و براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، سامانه بارشی طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با شدت بیشتری در استان فعال خواهد بود و در برخی نقاط، به ویژه در ارتفاعات و نواحی شمالی سبب رگبارورعدوبرق...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.5.11
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 25 مورخ 8/5/97 و براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ادامه فعالیت امواج ناپایدار تا جمعه و ورود سامانه بارشی دیگری از شنبه تا سه شنبه، در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر و وزش باد شدید گاهی همراه با...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.5.6
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، طی 72 ساعت آینده دمای هوا در سطح استان بین 3 تا 5 درجه کاهش نسبی خواهد یافت. طی این مدت دربرخی ساعات وزش باد شدید پیش بینی می شود و در برخی نقاط به ویژه...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.5.3
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 22 مورخ 31/4/97 و براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای با تداوم فعالیت سامانه بارشی طی 24 ساعت آینده در برخی نواحی شمالی استان بارشهای رگباری و رعد و برق با احتمال جاری شدن رواناب پیش بینی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.4.31
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، طی 72 ساعت آینده در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر و در ارتفاعات شمالی استان احتمال رگبار پراکنده گاهی با رعدوبرق پیش بینی می شود. طی این مدت دمای هوا تغییرات محسوسی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.4.28
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، طی روزهای شنبه و یکشنبه دمای هوا در استان به طور نسبی بین 1تا3 درجه افزایش خواهد یافت. از دوشنبه شرایط دمایی مشابه هفته جاری با نوسانات جزیی همچنان در استان حاکم...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.4.24
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با نفوذ جریانات ناپایدار به استان از امروز تا چهارشنبه در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر و در برخی از نواحی شمالی استان رگبارهای پراکنده گاهی با رعدوبرق پیش بینی می شود. همچنین...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.4.17
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با نفوذ جریانات پرفشار به نواحی شمالی استان طی امروز تا سه شنبه گاهی افزایش ابر و در برخی از ارتفاعات شمالی بارشهای پراکنده پیش بینی می شود. همچنین طی این...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.4.13
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، از امروز تا جمعه با نفوذ جریانات پرفشار به استان دمای هوا بین 2 تا 4 درجه کاهش و از شنبه مجددا بین 3 تا 5 درجه افزایش نسبی خواهد یافت. از شنبه دمای هوا همانند روزهای اخیر در مرکز و بسیاری...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.4.7
مدير وب سايت
تا جمعه بین 1تا 2 درجه کاهش و از شنبه بین 3 تا 5 درجه افزایش نسبی دمای هوا در سطح استان پیش بینی می شود و انتظار داریم دمای هوا در مرکز و بسیاری نقاط از استان در گرمترین ساعات روز به بالای 40 درجه سلسیوس برسد، این شرایط دمایی تا چهارشنبه...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.4.2
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، طی 72 ساعت آینده، دربرخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک و در ساعات بعد از ظهر و شب در ارتفاعات شمالی افزایش ابر و احتمال بارشهای پراکنده پیش بینی می شود. همچنین در طول این...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.3.28
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، طی روزهای دوشنبه تا پنجشنبه باگذر امواج ناپایدار، دربرخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک و در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر و در نواحی شمالی استان بارشهای رگباری و رعد و برق پیش...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.3.24
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، طی روزهای جمعه تا یکشنبه باگذر امواج ناپایدار، گاهی وزش باد شدید، در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر و در برخی نواحی شمالی استان بارشهای پراکنده رگباری گاهی با رعد و برق...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه جوی 97.3.22
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، سامانه بارشی تا پنجشنبه در استان فعال خواهد بود و در برخی نقاط و با شدت بیشتر در نواحی شمالی سبب رگبارورعدوبرق و وزش باد شدید خواهد شد. همچنین در نقاط مستعد احتمال ریزش تگرگ وجود دارد. با توجه به رگباری...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه97.3.19
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 13 مورخ 17/3/97 و براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، بتدریج از بعد از ظهر امروز تا سه شنبه باگذر امواج ناپایدار، گاهی وزش باد شدید و دربرخی نقاط و با شدت بیشتر در نواحی شمالی استان در ساعات بعد از ظهر و...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 97.3.17
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، از شنبه تا دوشنبه باگذر امواج ناپایدار، گاهی وزش باد شدید و به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر و دربرخی نقاط و با شدت بیشتر در نواحی شمالی استان بارشهای رگباری گاهی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه 97.3.13
مدير وب سايت
پیرو اخطاریه شماره 12 مورخ 12/3/97 و براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، ضمن برقراری اخطاریه 12، از سه شنبه تا پنجشنبه باگذر امواج ناپایدار، در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و دربرخی نقاط به ویژه در...
ادامــه مطلـب

17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

اداره كل هواشناسى استان سمنان
صفـحـه اول | تماس با ما | نقشه سايت | RSS | طراحى و پشتيبانى: شركت شبكه نگاه
استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.