ارتباط مستقیمـ با مدیر کل
ایرج مصطفوی 33453712-023
ترجمه سایت به زبان های دیگر

اطلـاعيه ها و اخطاريه ها

  اطلاعیه جوی 98.10.26
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جویچند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظار: ورود امواج ناپایدار و سامانه بارشی به استان زمان شروع: از شنبه 28/10/98 نوع مخاطره...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.10.9
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جویچند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظار: ورود امواج کم دامنه ناپایدار و سامانه بارشی به استان زمان شروع: از اوایل سه شنبه10/10/98...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.10.5
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جویچند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظار: ورود امواج ناپایدار و سامانه بارشی به استان زمان شروع: از اواخر وقت جمعه 6/10/98 نوع...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.10.1
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جویچند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظار: پایداری جو و ماندگاری غبار و آلاینده های جوی زمان شروع: از امروز...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.9.23
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جویچند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره:  افزایش غلظت غبار و آلاینده های جوی منطقه اثر:  در...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.9.21
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جویچند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظار: عبورامواج ناپایدار از استان زمان شروع: از ظهر جمعه 22/9/98 نوع مخاطره: بارش باران و برف،...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.9.14
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جویچند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظار: عبورامواج ناپایدار از نواحی شمالی استان زمان شروع: 14/9/98 نوع مخاطره: بارش...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.9.9
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جویچند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره:  ماندگاری غبار و آلاینده های جوی منطقه اثر:  در...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه هواشناسی کشاورزی 980829
مدير وب سايت
ادامــه مطلـب

  اخطاریه جوی 98.8.28
مدير وب سايت
پیرو اخطاریه شماره 13 مورخ 25/8/98 و بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد، لازم به ذکر است هر گونه تغییر احتمالی در الگوهای پیش یابی و تحولات سامانه بارشی...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه جوی 98.8.25
مدير وب سايت
پیرو اخطاریه شماره 12 مورخ 23/8/98 و بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد، لازم به ذکر است هر گونه تغییر احتمالی در الگوهای پیش یابی و تحولات سامانه بارشی...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه جوی 98.8.23
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 40 مورخ 22/8/98 و بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی طی 72 ساعت آینده به شرح ذیل اعلام می گردد، لازم به ذکر است هر گونه تغییر احتمالی در الگوهای پیش یابی و تحولات سامانه...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.8.21
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی از بعدازظهر پنجشنبه تا پایان هفته آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره:  ورود سامانه بارشی و نفوذ امواج ناپایدار از نواحی...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه جوی 98.8.11
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره:  نفوذ امواج ناپایدارو سامانه بارشی دیگری از بعد از ظهر امروز به استان...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.8.6
مدير وب سايت
توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره:  استقرار امواج ناپایدار و تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان و بارش باران و رگبار و رعد و برق، مه آلودگی ودر نواحی سردسیر و کوهستانی برف و باران ووزش باد . منطقه اثر:  در سطح استان و با شدت بیشتر در نواحی شمالی:...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه جوی 98.8.2
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 38 و بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره:  تداوم فعالیت سامانه بارشی و استقرار امواج...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.7.25
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره:  ورود سامانه بارشی از نواحی غربی به کشور و بتدریج نفوذ امواج ناپایدار...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.7.21
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 35 مورخ 20/7/98 و بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره:  تداوم فعالیت سامانه بارشی تا...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.7.20
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره:  نفوذ امواج ناپایدار به استان (از اواخر وقت شنبه تا دوشنبه(قعالیت سامانه طی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.7.4
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره:  در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک (از امروز تا یکشنبه)...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.6.30
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره: نفوذ امواج ناپایدار شمالی به استان. در سطح استان رشد ابر، در ساعات بعد از ظهر وشب وزش...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.6.21
مدير وب سايت
توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره: تداوم فعالیت امواج ناپایدار در نواحی شمالی استان، رشد ابر در ساعات بعد از ظهر و وزش باد شدید موقتی و گردوخاک. در نواحی شمالی و ارتفاعات استان، مه آلودگی و بارش پراکنده باران گاهی رگبار واحتمال رعد و برق .کاهش نسبی دمای...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.6.16
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره: رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعد از ظهر و وزش باد شدید موقتی و گردوخاک بویژه...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.6.9
مدير وب سايت
" بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره: رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعد از ظهر و وزش باد شدید موقتی و گرد و خاک. دربرخی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.6.5
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 28، مورخ 03/06/98 و بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره: رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعد از ظهر...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.6.3
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره: رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعد از ظهر و دربرخی ساعات وزش باد نسبتا شدید. در...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.5.19
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره: رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعد از ظهر و دربرخی ساعات وزش باد شدید. در برخی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.5.14
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره: در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و دربرخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک و بعضا کاهش دید...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.5.7
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره: در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و دربرخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک و بعضا کاهش دید...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 98.5.3
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، وضعیت جوی چند روز آینده به شرح ذیل اعلام می گردد. توصیف سامانه های بارشی مورد انتظارو نوع مخاطره: دربرخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک و بعضا کاهش دید افقی. ابرناکی و به ویژه...
ادامــه مطلـب

20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

اداره كل هواشناسى استان سمنان
صفـحـه اول | تماس با ما | نقشه سايت | سامانه داده های هواشناسی | RSS | طراحى و پشتيبانى: شركت شبكه نگاه
استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.
a