آمار و اطلـاعات جوى استان >> جداول آمار هفتگى ايستگاه هاى سينوپتيك استان

از 98/3/26-98/4/1

ايستگاه سينوپتيک سمنان
پارامتر يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه هفته 
حداقل دما  23.8 25.6 25.4 28.2 26.6 28.0 28.8  
حداکثر دما  37.0 38.0 38.2 37.8 37.6 39.6 38.5  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         10 
میانگین حداکثر رطوبت         27 
متوسط رطوبت         19 
ساعات آفتابی         83.7 
بارندگی سال زراعی گذشته         73.9 
بارندگی سال زراعی جاری         183.1 
میانگین حداقل دما         26.6 
میانگین حداکثر دما         38.1 
متوسط دما         32.4 


ايستگاه سينوپتيک شاهرود
پارامتر يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه هفته 
حداقل دما  18.4 19.8 22.0 19.8 20.4 24.2 22.6  
حداکثر دما  33.6 34.4 33.2 32.2 33.2 34.4 34.0  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         20 
میانگین حداکثر رطوبت         52 
متوسط رطوبت         36 
ساعات آفتابی         70.2 
بارندگی سال زراعی گذشته         123.8 
بارندگی سال زراعی جاری         215.8 
میانگین حداقل دما         21.0 
میانگین حداکثر دما         33.6 
متوسط دما         27.3 


ايستگاه سينوپتيک دامغان
پارامتر يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه هفته 
حداقل دما  19.8 21.8 21.8 22.8 22.0 23.2 23.3  
حداکثر دما  35.8 37.2 36.8 35.2 36.2 37.4 36.6  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         13 
میانگین حداکثر رطوبت         44 
متوسط رطوبت         29 
ساعات آفتابی         74.9 
بارندگی سال زراعی گذشته         72.7 
بارندگی سال زراعی جاری         163.4 
میانگین حداقل دما         22.1 
میانگین حداکثر دما         36.5 
متوسط دما         29.3 


ايستگاه سينوپتيک گرمسار
پارامتر يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه هفته 
حداقل دما  25.0 26.0 24.0 27.8 24.4 27.0 24.8  
حداکثر دما  39.2 40.2 40.0 39.8 39.2 41.4 41.0  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         10 
میانگین حداکثر رطوبت         35 
متوسط رطوبت         22 
ساعات آفتابی         86.6 
بارندگی سال زراعی گذشته         74.5 
بارندگی سال زراعی جاری         139.6 
میانگین حداقل دما         25.6 
میانگین حداکثر دما         40.1 
متوسط دما         32.8 


ايستگاه سينوپتيک بيارجمند
پارامتر يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه هفته 
حداقل دما  23.4 21.8 24.6 24.8 24.2 25.0 25.0  
حداکثر دما  34.4 36.2 36.6 34.0 36.2 36.4 37.0  
بارندگی  0.0 tr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         17 
میانگین حداکثر رطوبت         47 
متوسط رطوبت         32 
ساعات آفتابی         80.9 
بارندگی سال زراعی گذشته         47.7 
بارندگی سال زراعی جاری         198.7 
میانگین حداقل دما         24.1 
میانگین حداکثر دما         35.8 
متوسط دما         30.0 


ايستگاه سينوپتيک شهميرزاد
پارامتر يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه هفته 
حداقل دما  15.6 16.0 17.6 19.7 18.5 20.3 21.0  
حداکثر دما  29.4 31.4 30.4 29.0 29.6 31.4 31.6  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         19 
میانگین حداکثر رطوبت         52 
متوسط رطوبت         35 
ساعات آفتابی         79.8 
بارندگی سال زراعی گذشته         161.1 
بارندگی سال زراعی جاری         376.4 
میانگین حداقل دما         18.4 
میانگین حداکثر دما         30.4 
متوسط دما         24.4 


ايستگاه سينوپتيک میامی
پارامتر يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه هفته 
حداقل دما  19.4 21.6 22.4 20.8 20.4 21.8 24.0  
حداکثر دما  35.6 37.4 36.4 33.6 34.8 36.8 36.0  
بارندگی  0.0 tr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         15 
میانگین حداکثر رطوبت         50 
متوسط رطوبت         33 
ساعات آفتابی         79.7 
بارندگی سال زراعی گذشته         146.1 
بارندگی سال زراعی جاری         232.8 
میانگین حداقل دما         21.5 
میانگین حداکثر دما         35.8 
متوسط دما         28.6 


ايستگاه سينوپتيک رضوان
پارامتر يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه هفته 
حداقل دما  13.6 13.4 13.0 12.0 15.8 17.4 16.5  
حداکثر دما  30.0 31.0 28.0 25.0 28.4 31.0 29.2  
بارندگی  0.0 tr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         37 
میانگین حداکثر رطوبت         83 
متوسط رطوبت         60 
ساعات آفتابی         74.1 
بارندگی سال زراعی گذشته         333.3 
بارندگی سال زراعی جاری         729.0 
میانگین حداقل دما         14.5 
میانگین حداکثر دما         28.9 
متوسط دما         21.7 


ايستگاه سينوپتيک ایوانکی
پارامتر يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه هفته 
حداقل دما  26.4 25.6 26.0 26.4 22.8 27.0 22.2  
حداکثر دما  39.0 40.0 40.2 38.8 38.0 40.4 38.8  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         11 
میانگین حداکثر رطوبت         31 
متوسط رطوبت         21 
ساعات آفتابی         82.7 
بارندگی سال زراعی گذشته         131.1 
بارندگی سال زراعی جاری         178.3 
میانگین حداقل دما         25.2 
میانگین حداکثر دما         39.3 
متوسط دما         32.3 


اداره كل هواشناسى استان سمنان
صفـحـه اول | تماس با ما | نقشه سايت | سامانه داده های هواشناسی | RSS | طراحى و پشتيبانى: شركت شبكه نگاه
استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.