ارتباط مستقیمـ با مدیر کل
ایرج مصطفوی 33453712-023
ترجمه سایت به زبان های دیگرفرمـ نظرسنجی

1. شما بیشتر از طریق کدامیک از رسانه ها از اخبار سازمان هواشناسی مطلع می شوید؟

الف) پرتال سازمان هواشناسی

ب) اپلیکشن اختصاصی سازمان هواشناسی

ج) صداوسیما

د) نرمـافزار های خارجی(شامل وب سایت، اپلیکیشن)

ه) تلفن گویا 134

و) سرویس پیامک هواشناسی2. پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور چه میزان دربرنامه ریزی های روزمره زندگی شما موثر است؟

الف) خیلی کمـ

ب) کمـ

ج) متوسط

د) زیاد

ه) خیلی زیاد3. تا چه میزان از کیفیت پیش بینی‌ های سازمان هواشناسی رضایت دارید؟

الف) خیلی کمـ

ب) کمـ

ج) متوسط

د) زیاد

ه) خیلی زیاد4. تا چه میزان از بخش گزارش(کارشناسان پیش‌بینی) اخبار سازمان صدا وسیما رضایت دارید؟

الف) خیلی کمـ

ب) کمـ

ج) متوسط

د) زیاد

ه) خیلی زیاد5. ضرورت افزایش کمی گزارش‌ های هواشناسی درطول شبانه‌روزچقدر است؟

الف) خیلی کمـ

ب) کمـ

ج) متوسط

د) زیاد

ه) خیلی زیاد6. به نظر شما روند ارتقاکیفیت پیش بینی های سازمان هواشناسی طی سال های اخیر به چه میزان بوده است؟

الف) خیلی کمـ

ب) کمـ

ج) متوسط

د) زیاد

ه) خیلی زیاد7. در کل میزان رضایت شما از عملکرد سازمان هواشناسی کشور چگونه است؟

الف) خیلی کمـ

ب) کمـ

ج) متوسط

د) زیاد

ه) خیلی زیاد*

اداره كل هواشناسى استان سمنان
صفـحـه اول | نقشه سايت | سامانه داده های هواشناسی | RSS | طراحى و پشتيبانى: شركت شبكه نگاه
استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.